RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Atholus corvinus  (Germar, 1817)

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Det eksisterer kun et par gamle funn fra Norge: AK, Oslo (Siebke) og Ø, Skjeberg (H.K. Hanssen). Ingen ting tyder på at arten fortsatt skal finnes i Norge. Arten ser også ut til å ha forsvunnet fra Sverige og Danmark. Konklusjon: RE.