RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Limaria hians  (Gmelin, 1791)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Funnet nord til Lofoten.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC