RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Yoldiella lenticula  (Møller, 1842)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Nordlig art funnet sør til Trøndelag. Funnene på norskekysten er usikre på grunn av feilbestemmelser.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC