RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Yoldiella frigida  (Torell, 1859)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for bløtdyr

Art utbredt i Arktis og Norskehavet på dyp ned mot 900 m. Funn fra norskekysten bl. a. ved Karlsøy i Troms, 9-27 m dyp. Artskart viser en rekke funn i Sør-Norge, men disse er mest sannsynlig feilbestemmelser.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Waren, Anders 1989. Taxonomic comments on some protobranch bivalves from the Northeastern Atlantic Sarsia 74: 223-259