RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Bathyplotes natans  (M. Sars, 1868)

svømmepølse

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. På bøtbunn og sannbunn fra Tromsø sør til Egersund - 200 til 650 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
5 - 25 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC