RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cidaris cidaris  (L., 1758)

sjøpiggsvinkonge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Arten lever ytterst langs kysten og på sokkelen fra Rogaland til Troms.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC