RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Gorgonocephalus eucnemis  (J. Müller & Troschel, 1842)

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En først og fremst arktisk art som i Norge vesentligst opptrer på sokkelskråningen sørover til Lofoten.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC