RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Eugyra arenosa  (Alder & Hancock, 1848)

sandsekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Arten funnet fra svensk vestkyst nord til Lofoten på norskekysten. Kulerunde former som ligger løst i sand og mudder, 20 til ca. 150 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC