RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Molgula griffithsii  (MacLeay, 1825)

griffithssekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En nordlig art utbredt rundt Svalbard og sør til Troms på norskekysten. Funn på svensk vestkyst?
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC