RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Molgula citrina  Alder & Hancock, 1848

sitronsekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Kattegat, svensk vestkyst og spredt langs norskekysten nord til Senja, men også Svalbard. Liten art hvor flere individer gjerne sitter sammen i grupper.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC