RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Hetrostigma reptans  C & F. Monniot, 1963

krypsekkdyr

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Arten er beskrevet i 1963 med Raunefjorden nær Bergen som typelokalitet, 4 m dyp i ren grus (Sarsia 13: 51-57). Det er bare gjort dette ene funnet. Eksemplarer hadde larver i rugeposen.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD