RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Halocynthia pyriformis  Rathke, 1806

pæresjøpung

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Nordlig art utbredt fra Svalbard langs hele norskekysten sør til Stavanger. Diverse bunntyper ned til ca. 200 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC