RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Kukenthalia borealis  (Gottschaldt, 1894)

nordkolonisekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En nordlig art vanlig utbredt fra Svalbard sør til Finnmark og Troms, men funnet sør til Trøndelag. Går ned til 1000 m dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC