RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Botryllus schlosseri  (Pallas, 1766)

schlossersekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Kolonier er funnet i Kattegat, på svensk vestkyst og nordover langs norskekysten til Tromsø. Svalbard.
Vanligvis på grunt vann på ålegress, alger, andre ascidiearter, etc., men også på større dyp.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC