RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Cnemidocarpa mortenseni  (Hartmeyer, 1912)

mortensensekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Vi kjenner lite til denne artens utbredelse i nordområdene. I Norge er arten funnet fra Grimstad til Trondheimsfjorden, norskerenna og Skagerrak. Det er gjort funn på stein, skall og på andre ascidier i dyp mellom 70 og 1000 m.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC