RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Styela atlantica  (Van Name, 1912)

hesteskosekkdyr

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

I Norge er arten kjent fra Hjeltefjorden og Brattholmen ved Bergen på død korall og svamp; i Kosterfjorden på brachiopoder, stein og annet fast underlag og ved Säcken på koraller. Dyp 100 til 750 m.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD