RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rhopalaea nordgaardi  Hartmeyer, 1922

vestlandssekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Noen få funn fra Bergensområdet, Møre og Trondheimsfjorden. Taksonomisk forskjell mellom R. nordgaardi og R. norvegica er ikke skikkelig utgreidd.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC