RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Diplosoma listerianum  (H. Milne-Edwards, 1841)

svampsekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. Hele kysten nord til Lofoten.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC