RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Didemnum maculosum  Michaelsen, 1921

helgolandsekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Forskjellen mellom D. helgolandicum og D. albidum er heller liten og grundigere undersøkelser vil kanskje vise at det er samme art. I det hele er Didemnum-artene taksonomisk vanskelige og burde vært gjenstand for en nærmere granskning. Men inntil en slik undersøkelse foreligger, vil D. helgolandicum regnes for en egen art som har sin hovedutbredelse i Norge mellom Grimstad og Bergen.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC