RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Didemnum albidum  (Verrill, 1871)

hvitsekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En nordlig art vanlig i Nord-Norge og med spredte funn sør til Stavanger, dyp ned til omkring 300 m.
Svalbard.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
5 - 25 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC