RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Synoicum turgens  Phipps, 1774

blæresekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

En koloniart med hovedutbredelse på Svalbard. Noen få funn sør til Troms.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC