RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Synoicum pulmonaria  (Ellis & Solander, 1786)

lungesekkdyr

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Direkte vurdert til 'LC' uten gjennomgang av IUCN-kriteriesett. En kolonidannende art vanlig i Kattegat, Skagerrak, Nordsjøen og langs hele norskekysten. Svalbard
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
LC