RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Distaplia livida  (M. Sars, 1851)

blysekkdyr

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for armfotinger, pigghuder, kappedyr

Noen få funn av kolonier i Finnmark. Ellers funn fra Svalbard.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
> 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD