RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aphodius coenosus  (Panzer, 1798)

sandgjødselbille

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten er kjent fra to funn i Norge (Oslo og Hvaler) for mer enn 100 år siden. Arten har gått sterkt tilbake også i Sverige hvor den i dag kun er kjent fra Skåne. Arten er knyttet til beitemark på sandbunn. Det er høyst sannsynlig at arten har forsvunnet fra Norge.