RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Barbilophozia rubescens  (R.M.Schust. et Damsh.) Kartt. et L.Söderstr.

heiskjeggmose

Kategori - datamangel DD

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Heiskjeggmose har kun en sikker forekomst kjent fra Norge. Den forekommer også i Sverige, Finland og nordlige Russsland. Den kjente lokaliteten er i Finnmark, Måsøy. Mosen er relativt nybeskrevet og kan være mer utbredt. Den står nært B. lycopodioides og B. hatcheri. Den er trolig sjelden, men kan ikke vurderes ut i fra dagens kunnskap. Arten vurderes til DD - datamangel.
Antatt andel av europeisk bestand
> 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
Helt ukjent
Tidligere vurdering (2010)
DD