RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Stegonia latifolia  (Schwägr.) Venturi ex Broth.

knollmose

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Tidligere vurdering (2010)
LC