RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lampyris noctiluca  (Linnaeus, 1758)

sankthansorm

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Arten var tidligere kjent fra en rekke lokaliteter på Østlandet, men har i senere tid gått tilbake og kjennes i dag fra varme, tørre, åpne lokaliteter i Aust-Agder, Vestfold, Telemark, Buskerud, Akershus, Østfold og Oppland.Tilbakegangen er ikke fullt så stor som tidligere antatt og det kan være tegn på at tilbakegangen har stoppet opp. LC
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
10 - 50 %
Tidligere vurdering (2010)
LC