RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Neohypdonus arcticus  (Candeze, 1860)

grussmeller

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for biller

Finnes på tørre varme områder i høyreeliggende strøk, men trolig ikke over skoggrensa. Relativt vanlig på morenemark i Nord-Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC