RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anthoceros agrestis  Paton

svartnål

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for moser

Arten ble satt kategorien DD i 2010 på grunn av dårlig kunnskap om artens habitat og usikkerhet rundt tilbakegang. Etter 2010 har et kommet til mye ny kunnskap som viser at denne arten er svært vanlig forekommende i åkermark på sentrale Østlandet, men den er også funnet på Vestlandet og i Trøndelag. Populasjonene kan svinge mye mellom år. Den virker å tolerere intens forstyrrelse og omfattende gjødsling/sprøyting og finnes vanligst i kornåker. Det å flytte arten til LC er basert på en sikker vurdering.
Antatt andel av europeisk bestand
< 5 %
Antatt andel av global bestand
< 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
DD
  • Publikasjoner

    • Jørgensen, E. 1934. Norges levermoser. Bergens Mus. Skr. 16: 1-343
    • Lye, Kåre A. 2012. Nålkapselmosen svartnål Anthoceros agrestis er vanleg på Søraustlandet Blyttia 70 (1): S. 35-40
    • Høitomt, Torbjørn 2011. Status for nålkapselmosene gulnål Phaeoceros carolinianus og svartnål Anthoceros agrestis i Norge Blyttia 69 (3): S. 141-144
    • Hassel, Kristian 2012. Svartnål Anthoceros agrestis ny for Midt-Norge Blyttia 70 (2): S. 88-89