Abies alba  Mill.

edelgran

Kategori - ikke egnet NA

Behandlet av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Arten er ikke vurdert