RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Convolvulus arvensis  L.

åkervindel

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Åkervindel Convolvulus arvensis er mest trolig kommet inn med tidlig jordbruk, etablert før år 1800. Den er vanlig i låglandet sørpå og trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC