RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Calystegia sepium  (L.) R.Br.

strandvindel

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Strandvindel Calystegia sepium vurderes som sine to hjemlige underarter, kvit strandvindel ssp. sepium og stripestrandvindel ssp. roseata, som vanlige og trygge (LC). Den tredje underarten, prydstrandvindel ssp. spectabilis, vurderes som en fremmed plante (NA).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC