RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saxifraga rivularis  L.

bekkesildre

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Bekkesildre Saxifraga rivularis vurderes som foreløpig trygg (LC). Arten er knyttet til overrislete snøleier, kjelder, bekkekanter og andre våte, kalde steder i fjellet. Den er vanlig i hele fjellkjeda, men kan forventes å gå tilbake ved temperaturøkning som reduserer omfanget av snøfonner og breer som smelter. Foreløpig er ingen større reduksjon dokumentert eller antydet.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC