RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Saxifraga cernua  L.

knoppsildre

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Knoppsildre Saxifraga cernua vurderes foreløpig som trygg (LC). Den er knyttet til våte eller skyggefulle steder i fjellet, ofte nordvendte berg eller snøleier, og vil kunne gå tilbake ved temperaturøkning og bortfall av langvarige snøfonner og breer som gir smeltevatn. Foreløpig er det ikke dokumentert tilbakegang i en størrelsesorden som grunngir kategorien nær truet (over 15 % i en vurderingsperiode, ca. 15 år). Knoppsildre er fortsatt hyppig til vanlig i nesten hele fjellkjeda.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC