RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus subborealis subborealis 

russesoleie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Russesoleie Ranunculus subborealis ssp. subborealis vurderes som trygg (LC). Rasen er utbredt i nordøst, fra Tr Storfjord og Nordreisa øst til Fi Sør-Varanger og Vardø. Den utgjør hoveddelen av materialet av engsoleie-gruppen i denne regionen (Elven et al. 2013). Det er ikke indikasjoner på tilbakegang.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim