RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ranunculus subborealis  Tzvelev

taigasoleie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Taigasoleie Ranunculus subborealis, slik den er tolket her, er delt på tre underarter i Norge, og alle vurderes som trygge (LC): russesoleie ssp. subborealis i nordøst, kystsoleie ssp. villosus mest i vest og nord, og fjellsoleie ssp. pumilus i snaufjellet i fjellkjeda. Sammenlagt utgjør disse en hoveddel av det som har vært regnet til engsoleie i Vest-, Midt- og Nord-Norge. Se diskusjon hos Elven et al. (2011, 2013).
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R., Fremstad, E. & Pedersen, O. 2013. Distribution maps of Norwegian vascular plants. IV. The eastern and northeastern elements. Academika Publishing, Trondheim
    • Elven, R., Murray, D.F., Razzhivin, V.Yu. & Yurtsev, B.A. 2011. Annotated Checklist of the Panarctic Flora (PAF) Vascular Plants. Natural History Museum, University of Oslo. http://nhm2.uio.no/paf/