RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Ficaria verna  Huds.

vårkål

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Vårkål Ficaria verna vurderes som trygg (LC), liksom sine to underarter. knoppvårkål ssp. ficaria og (under litt tvil) frøvårkål ssp. fertilis.
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC