RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Aquilegia vulgaris  L.

akeleie

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Akeleie Aquilegia vulgaris vurderes som trygg (LC). Den er en gammel hageplante som kan ha kommet til Norge i middelalderen som klosterplante. Den første angivelsen som forvillet er hos Gunnerus (1766) og refererer til forekomst i Ilsvika i ST Trondheim, en lokalitet der planten er funnet gjentatte ganger som naturalisert helt opp til vår tid. Akeleie var derfor opplagt etablert i Norge før 1800. Den faller utafor kriteriene for fremmed art og skal vurderes som ‘hjemlig’. Den er en av de innførte artene som naturaliseres i størst omfang, og som er i sterk ekspansjon ut i en rekke skogtyper nord til Nord-Norge.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC