RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Papaver radicatum  Rottb.

islandsvalmue

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Islandsvalmue Papaver radicatum vurderes som trygg (LC), liksom sin hyppigste underart, fjellvalmue ssp. radicatum. Den andre underarten, læstadiusvalmue ssp. laestadianum, vurderes som sårbar (EN), se denne.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Elven, R. 2005. Norsk flora, 7. utg. Det norske samlaget.
    • Solstad, H. 1998. Genetical and ecological variation in S Norwegian Papaver radicatum Rottb. Comparisons with related species, and implications for taxonomy and phytogeograpy. Cand. scient. Thesis, Univ. Oslo.
    • Solstad, H., Elven, R. & Nordal, I. 1999. Are there too many species and subspecies in the Papaver radicatum complex?. Skr. Norske Vitensk.-Akad. Oslo, I. Mat.-Naturvid. 38: 281-294