RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Rumex acetosella  L.

småsyre

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Småsyre Rumex acetosella er kjent med fire raser i Norge, tre av dem som utbredte, stabile og trygge (LC): bakkesyre ssp. acetosella, rabbesyre ssp. arenicola og smalsyre ssp. tenuifolia. Arten vurderes dermed som trygg (LC). Den fjerde rasen, møllesyre ssp. pyrenaicus, er et tilfeldig innført ugras uten reproduserende populasjon (NA).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC