RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Polygonum aviculare  L.

tungras

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Tungras Polygonum aviculare er meget komplisert og omfatter minst seks hovedraser eller kanskje bedre arter i Norge (se Karlsson i Jonsell 2000). Av disse er tre helt eller overveiende hjemlige havstrandplanter og vurderes som trygge (LC): nordlig tungras ssp. boreale, stivtungras ssp. excelsius og strandtomtegras ssp. neglectum. Stivtungras er fortsatt sjelden men i sterk og uforklarlig ekspansjon på strendene i Skagerrak; de to andre er stabile og hyppige. De tre andre er innlands- eller ugrasplanter og mer usikre som hjemlige: greintungras ssp. aviculare og tomtegras ssp. microspermum er vanlige ugras og høyst trolig kommet inn godt før år 1800 og vurderes som trygge (LC); granntungras ssp. rurivagum er sjelden og knyttet til tørrbakker, men trolig innført etter 1800 og ikke relevant for vurdering for rødliste (NA).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Jonsell, B. (utg.). 2000. Flora Nordica, 1. Lycopodiaceae - Polygonaceae. The Bergius Foundation, The Royal Swedish Academy