RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Veronica agrestis  L.

åkerveronika

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Åkerveronika Veronica agrestis er en fremmed art, men et gammelt åkerugras etablert før år 1800. Den er vanlig sørpå og vurderes som trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC