RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Plantago lanceolata  L.

smalkjempe

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Smalkjempe Plantago lanceolata vurderes som trygg (LC). Det er usikkert om den er hjemlig eller kommet med tidlig jordbruk. Den dukker opp og øker i pollenavsetninger etter hvert som jordbruket begynner i Norge, men den kan ha stått i mindre forekomster på grunnlende før jordbruket.
Antatt andel av europeisk bestand
< 1 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
50 - 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC