RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Euphrasia hyperborea  Jørgens.

tromsøyentrøst

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Tromsøyentrøst Euphrasia hyperborea vurderes som trygg (LC). Arten var lenge bare kjent som en nordnorsk spesialitet, men er i nyere tid også funnet i Sør-Norge (og i Härjedalen og Jämtland i Sverige). I motsetning til storparten av de andre øyentrøst-artene, vokser den oftest i lyngrik bjørkeskog (ikke i grasmark). Den er meget vanlig i deler av Troms. Slekta øyentrøst Euphrasia er meget dårlig kjent i Norge i dag. Den klassiske undersøkelsen er Jørgensen (1919), og etter den tid er ingen sammenfatning publisert. I de seneste årene har to eksperter, P.F. Yeo (Storbritannia) og G. Gusarova (Norge/Russland), revidert en mindre del (mindre enn 5 %) av det svært omfattende herbariematerialet, men deres behandlinger er ikke alltid sammenfallende. Dette innebærer at der bare er noen få av artene rapportert fra Norge, der vi har grunnlag for å vurdere for rødliste.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC
  • Publikasjoner

    • Jørgensen, E.H. 1919. Die Euphrasia-Arten Norwegens Bergens Mus. Årbog 1916-1917, Naturvid. række ii: 1-337