RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Galium palustre  L.

myrmaure

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Antatt andel av europeisk bestand
Helt ukjent
Antatt andel av global bestand
Helt ukjent
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC