RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Vincetoxicum hirundinaria  Medik.

svalerot

Kategori - regionalt utdødd RE

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Svalerot Vincetoxicum hirundinaria vurderes som mest trolig en hjemlig art i Norge, men som regionalt utdødd (RE). Dette er en endring fra forrige rødliste, der den ble vurdert som en fremmed art. Det er seks herbariebelegg som dokumenterer forekomst i Ak Oslo på 1800-tallet: "Christiania" 1833, anonym samler; Disen 1861, N.G. Moe; Disen 1865, N.G. Moe, "Christiania" 1883, P. Norvik [Nøvik?]; "Paa en Bakke ved Linderud? eller Græfsen vild ved Christiania!!" udatert, N.G. Moe; og Linderud udatert, N.G. Moe. Arten synes å ha vokst på minst to steder nord i Oslo på den tiden dette området var ren landsbygd, og den faller inn i et mønster med flere andre arter, bl.a. skoggulltvetann Lamiastrum galeobdolon ssp. montanum. Det kan dreie seg om hjemlige forekomster (de nærmeste kjente er ved Göteborg) eller om tidlige innførsler, men det er ingen opplysninger om bruk av denne arten i hager etter år 1800. Det kan være rester etter dyrkning som medisinplante i middelalderen. Det er ingen funn de siste 145 år. Arten har en stor utbredelse i Europa og Vest-Sibir og er nokså vanlig fra Sør-Sverige og sørover.