RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trifolium repens  L.

hvitkløver

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Det er usikkert om kvitkløver Trifolium repens er hjemlig eller innført i Norge. Vi fører den som trolig hjemlig fordi den er så solid etablert i mange lite påvirkete naturtyper. Men den spres lett med husdyr og kan i prinsippet nå alle steder hvor dyr eller mennesker ferdes. Den er vanlig, kanskje i noe økning, og helt trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC