RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Trifolium pratense  L.

rødkløver

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Det er uvisst om rødkløver Trifolium pratense kan være hjemlig enkelte steder i Norge, eller om den i sin helhet er innført. Den var godt etablert i landet før år 1800 og skal dermed behandles som 'hjemlig'. Den er vanlig, i økning, og helt trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
< 1 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC