RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Lotus corniculatus borealis  Hyl.

fjelltiriltunge

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Fjelltiriltunge Lotus corniculatus var. borealis vurderes som trygg (LC). Rasen er hyppig i vestre del av fjellkjeda, uten noen indikasjoner på tilbakegang. Den vokser i fjellhei og rasmark, oftest på noe baserik grunn. Norge har muligens den globale hovedforekomsten av denne rasen.
Antatt andel av europeisk bestand
25 - 50 %
Antatt andel av global bestand
25 - 50 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %