RE

CR

EN

VU

NT

DD

LC

 
  Rødlistet  
 
  Truet  

Anthyllis vulneraria  L.

rundbelg

Kategori - livskraftig LC

Vurdering

Utført av ekspertkomité for karplanter (Norge)

Rundskolm Anthyllis vulneraria er registrert med tre underarter i Norge: bakkerundskolm ssp. vulneraria, fjellrundskolm ssp. lapponica og fôrrundskolm ssp. carpatica. De to første er hjemlige og vurderes som trygge (LC); den tredje er fremmed (NA). Arten vurderes dermed som hjemlig og trygg (LC).
Antatt andel av europeisk bestand
1 - 5 %
Antatt andel av global bestand
1 - 5 %
Antatt andel av maksimumsbestand etter 1900
> 90 %
Tidligere vurdering (2010)
LC